SPŘ-DSA

Aplikace pro vedení evidence správních řízení při projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v oddělení dopravně správních agend (DSA).

Klíčové vlastnosti

 • Centrální pořizování nových případů a přidělování jednotlivým pracovníkům k vyřízení
 • Evidence vyřizovaného případu, možnost evidence více obviněných (podezřelých) v jednom případu
 • Tisk dokumentů na základě předem připravených tiskových šablon, doplnění údajů z evidence případu, tisk složenky
 • Evidence znalců
 • Evidence účastníků řízení

Popis aplikace

Jedná se o databázovou aplikaci. Pro tvorbu této aplikace byl použit prostředek pro vývoj a provoz databázových klientských aplikací pro platformu klient-server ADS firmy MP Orga, spol. s r.o. Aplikace je vytvořena pro rozhraní WIN32, to znamená, že je provozuschopná v prostředí operačních systémů Windows® 9x, Windows® NT a Windows 2000. Pro přístup do databáze je použito rozhraní ODBC.

Jako databázový stroj je s aplikací standardně dodávána run time verze MS SQL SERVER 7.0 (MSDE). Pokud je úřad vybaven vlastní databází MS SQL verze 7.0 a vyšší nebo Oracle 8.1.6 a vyšší, lze aplikaci instalovat na tento server.

Aplikace obsahuje zabezpečení přístupu k systému. Jednotlivým pracovníkům jsou v systému přiděleny role (pracovník, vedoucí pracovník, pověřený pracovník, administrátor). Podle přidělených rolí se řídí i přístupová práva pracovníků k jednotlivým částem systému.

Aplikace poskytuje tyto funkce:

 • Centrální pořizování nových případů a přidělování jednotlivým pracovníkům k vyřízení
 • Evidence vyřizovaného případu
 • Možnost evidence více obviněných (podezřelých) v jednom případu
 • Tisk složenky
 • Přidělování variabilního symbolu platby ze zásobníku
 • Tisk dokumentů na základě předem připravených tiskových šablon, doplnění údajů z evidence případu
 • Pro tisk je možno použít MS WORD nebo WinText
 • Evidence znalců
 • Evidence účastníků řízení
 • Přehledy o řešených případech (sestavy):
  • přehled deliktů
  • přehled sankcí
  • přehled ustanovených znalců
  • přehled zvolených zástupců
  • přehled rozhodnutí podle typu
  • došlá oznámení
  • přehled odvolání
  • pracovní výkazy jednotlivých pracovníků