Produkty

Přehled produktů:Produkty pro obchodní a výrobní organizace

AXIS

Informační systém Axis je aplikace typu klient–server pro výrobní podniky, zejména v oblasti výroby a prodeje nábytku. Systém obsahuje řadu modulů, které zajišťují úplnou evidenci všech činností v obchodním a výrobním procesu, včetně podpory pro projektové řízení a řízení pracovních postupů.Produkty pro organizace státní správy

MPOEHS

Aplikace pro vedení evidence hřbitovních správ.

ISDOP

Aplikace pro evidenci a pro podporu činnosti na odborech dopravy.

SPŘ-DSA

Aplikace pro vedení evidence správních řízení při projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v oddělení dopravně správních agend (DSA).

MPOVSP

Informační systém pro evidenci a výpočty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.Ostatní produkty

MPO-NESTING

Speciální sw pro výpočet řezů na tyčových materiálech.

MPO-REGATA

Speciální sw pro řízení veslařských závodů (regat).