MPOEHS

Evidence Hřbitovní Správy.

Zákon 256/2001 Sb., o pohřebnictví (v platném znění), ukládá provozovateli veřejného pohřebiště vést evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště.

Na základě uvedeného zákona jsou v systému evidovány údaje stanovené zákonem

(matriční data):

 • Evidence hrobových míst
 • Evidence zesnulých včetně rozptylů
 • Evidence nájemců hrobových míst
 • Evidence nájemních smluv

Systém automaticky udržuje historii matričních dat:

 • Při každé změně matričních dat je proveden automaticky zápis do historie
 • Možnost prohlížení historie jednotlivých matričních dat

Systém poskytuje k základní evidenci i ostatní potřebné funkce:

 • Ceníky nájmů a služeb spojených s nájmem
 • Ceníky sortimentu služeb a zboží
 • Možnost rezervace hrobového místa
 • Nový nájem hrobového místa
 • Prodloužení nájmu
 • Převody nájmu
 • Změny nájemců
 • Ukončení nájmu
 • Vytváření upomínek o ukončení sjednané doby nájmu
 • Kupní smlouvy hrobových zařízení
 • Vyhledání zesnulého
 • Platba hotově i převodním příkazem

Služby:

 • Pohřeb
 • Rozptyl
 • Vsypy
 • Uložení nebo vyzvednutí urny
 • Exhumace a pohřbení po exhumaci
 • Objednávka převozu uren
 • Prodej dalších služeb a zboží podle ceníku služeb a zboží

Tiskové přehledy

 • Souhrnný přehled informací o hrobových místech
 • Detailní přehled informací o hrobových místech včetně nájemců a zesnulých, přehled stavu nájmů
 • Statistika za vybraná hrobová místa podle rozměrů
 • Detailní výpis o jednom hrobové místě
 • Rekapitulace nájmů
 • Přehledy o prodejích jednotlivých služeb a zboží

Ostatní funkce (jsou volitelné podle požadavků):

 • Časové rozlišení nájmů a služeb s nájmem spojených
 • Rozhraní pro komunikaci s ekonomickým informačním systémem
 • Replikace dat z lokálních databází do centra
 • Možnost zpřístupnění dat z databáze na webové stránky (ceníky, volná místa, vyhledávání atd.)
 • Nahrání dat ze stávající databáze