ISDOP

Informační systém pro Odbory dopravy

Informační systém pro podporu činností odborů zabývajících se problematikou dopravy. ISDOP řeší výkon státní správy v odvětvích dopravy v následujících oblastech působnosti:

  • dopravní úřad
  • provádění státní správy v oblasti taxislužby
  • silniční úřad
  • drážní úřad

Systém umožňuje propojení na Centrální registr dopravců(CRD) a na Centrální evidenci uzavírek(CEU).